Ambisjoner for IKT

Ambisjonen for arbeidet og resultatet for IT-infrastruktur og basisapplikasjoner er:

  • Robust, moderne og fleksibel plattform
  • Mest mulig bruk av standard løsninger og felles-komponenter
  • Gjenbruk der det er hensiktsmessig
  • Hybrid plattform som muliggjør både skyløsninger og lokale løsninger
  • Fokus på brukervennlighet og informasjonssikkerhet
  • En attraktiv, spennende, kompetent og effektiv IT-organisasjon som er motivert for oppgavene