Ofte stilte spørsmål

Spørsmål fra ansatte i Statens vegvesen til Innlandet fylkeskommune:

Arbeidsavtale/arbeidsklær

Hvor står man juridisk dersom en har takket ja til stilling i Innlandet, sier opp i Statens vegvesen per 1. oktober, men ikke har signert arbeidsavtale med Innlandet?
Man står trygt med et jobbtilbud. Innlandet vil sende ut arbeidsavtaler til alle som har takket ja til jobbtilbud fortløpende, og senest fredag 27. september 2019.

Blir arbeidsklær (for de som er på oppdrag ute) og arbeidstøy klart til 1. januar? 
Det jobbes med en anskaffelse på profilert vernetøy. Vi håper det blir klart til 1. januar 2020.

Etterutdanning/kurs

Hvilke muligheter blir det for etterutdanning i Innlandet?
Det vil bli mulighet for å ta relevant etterutdanning/studier. Innlandet ønsker å være både kompetent og attraktiv, og utviklingsmuligheter for de ansatte er viktig.

Vil fylkeskommunene samarbeide om ulike fagkurs ( jfr. vårt eget kurstilbud)?
Fylkeskommunen vil søke å inngå samarbeide med andre fylkeskommuner og selvsagt med relevante statsetater, blant annet vegvesenet.

Ferie/fleksitid

Kan jeg overføre feriedager til Innlandet?
Ansatte kan overføre 10 feriedager til Innlandet, resten blir utbetalt.

Kan jeg overføre saldoen på fleksitid til Innlandet?
Fylkeskommunen gir lov til å overføre inntil 50 timer av fleksisaldoen til Innlandet. Det er samme ordning som ansatte i SVV har.

IKT/mobile enheter

Hva skjer med egen PC?
Det blir bestilt ny PC til alle som overføres til fylkeskommunen. Skjerm, tastatur, kamera etc. kan tas med av den enkelte fra SVV. Behovet for programvare, lisenser etc. blir kartlagt.

Kan jeg ta med meg mobiltelefonen min?
Ansatte kan ta med sin mobiltelefon. Innlandet vil få egne rutiner vedrørende anskaffelse av nye mobiltelefoner, abonnement osv.

Generelle ordninger

Blir det muligheter for hjemmekontor?
Innlandet Fylkeskommune ønsker å være fleksible. Fast hjemmekontorløsning innføres kun i helt spesielle tilfeller. Men, hvis det er av praktiske årsaker for den ansatte, og ikke til hinder for jobbutførelsen, er det ikke noe problem å jobbe hjemmefra innimellom. Det skal selvsagt avtales med den nærmeste leder. Likeledes er det heller ikke noe hinder for at  av praktiske årsaker kan jobbe fra de andre lokasjonene i Innlandet.

Hvordan blir parkeringsløsningen?
Her er det litt forskjellige ordninger i Innlandet. Noen steder er det gratis, andre steder må man betale litt. Jeg antar man vil følge den praksisen som er på den lokasjonen den enkelte skal være, både når det gjelder kantine og parkering. Vi må nok se på ordningene og vurdere hvordan vi håndterer ulikheter.

Blir reisetid kompensert time for time, og kan det tas ut som lønn eller må alt avspaseres?
Dette blir en ordning som er lik med den ordningen Statens vegvesen har i dag.

Satser Innlandet på bedriftsidrettslag og blir disse støttet økonomisk? 
Det finnes bedriftsidrettslag i dag, men det er ikke bestemt hvordan dette blir i Innlandet.

Pensjon/seniordager

Hva skjer med pensjonen til de som går over til fylkeskommunen?
Ansatte overføres fra SPK til KLP. De tar selvfølgelig med seg opptjent pensjon fra SPK.

Hvordan blir ordningen med seniordager i Innlandet?
Det jobbes med et nytt personalreglement i Innlandet. Det er ikke ferdig enda, men en ny ordning blir avklart før jul. Seniordager vil bli beskrevet i dette reglementet. En ny ordning vil bli avklart før jul, og det er helt sikkert at Innlandet fylkeskommune vil få en senioravtale for de som ønsker å stå lenger i jobb etter fylte 62 år.

Hva med de som allerede har en avtalt ordning om seniordager?
De som allerede er i en senioravtale i Statens vegvesen tar med seg avtalen over til Innlandet Fylkeskommune. Øvrige vil gå inn på den ordningen Innlandet fylkeskommune vil ha. I dag er det ulike ordninger i Hedmark og Oppland fylkeskommuner.

Kontorlokaler

Påtroppende fylkesrådmann, Tron Bamrud, har bedt prosjektgruppa som jobber med kontorlokaler i Innlandet om å vurdere flere alternativ for kontorlokaler i Hamar. Det skal nå utarbeides 3 alternative løsninger. 2 av de inneholder full rehabilitering av fylkeshus 1 med innleie av Parkgata 81 i flere år. Det siste alternativet er et 0 alternativ, hvor oppussing av fylkeshusene ikke foretas nå, men utsettes til senere. Da vil det være behov for Parkgata 81 i en kortere periode. Saken om kontorlokaler skal opp i fylkestinget i desember 2019.

Kjøretøy

Hvordan blir det med kjøretøy?
Vedrørende kjøretøy, så er det en prosess på dette. Det ligger an til at noen kjøretøy kan tas med over til fylkeskommunen, men det blir behov for flere. Overføring av spesialkjøretøy er ennå ikke avklart.

Samferdsel/trafikksikkerhet

Hvordan skal Innlandet fylkeskommune markere seg som ansvarlig for fylkesvegnettet?Det er et krevende spørsmål. Det vil nok bli en politisk markering, samt at samferdsel vil ta kontakt med alle kommuner og aktuelle samarbeidspartnere for å etablere kontaktpunkter og samarbeidsarenaer.

Vil trafikantene merke noen forskjell når fylkeskommunen overtar administrasjonen av fylkevegnettet?
Forhåpentligvis ikke.

De fleste alvorlige trafikkulykkene i Hedmark og Oppland skjer på fylkesvegnettet. Hva slags ambisjoner vil Innlandet ha med tanke på trafikksikkerhet?
Det er cirka 7000 km fylkesveg i Innlandet. Betydelig mer enn riks- og europavegnettet i Innlandet. Null-visjonen står fast og gjelder selvsagt i fylkene også. Føringer og mål i NTP gjelder også fylkene. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vil få en rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi vil starte ganske raskt med prosessen for å utarbeide et nytt Handlingsprogram 2022-2025 (27). Her vil vi gå i tett dialog med politikerne.

Hvordan vil dere bruke trafikksikkerhetsarbeidet til å markere fylkeskommunen eksternt?
Dette er en oppgave vi må se på sammen med politikerne i Innlandet. Kanskje dette blir en oppgave for det nye Innlandets trafikksikkerhetsutvalg. Det blir helt klart viktig å videreføre det gode samarbeidet fylkene har med eksterne aktører som Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Politiet, AMK og interesseorganisasjoner, som for eksempel NLF.